Vegetasjon

Det er en klar sammenheng mellom det fysiske miljøet i parker og utrygghet, særlig for kvinner. Kvinners trygghetsfølelse blir i stor grad påvirket av hvor oversiktlig et sted er. Kvinnelige beboere som ble intervjuet om Torshovdalen, opplevde parken som relativt trygg, men trakk likevel frem aspekter som dårlig sikt og vedlikehold som utrygghetsskapende. Folk som hadde vært i Torshovdalen flere ganger følte seg også tryggere der enn folk som aldri hadde vært der.

Fjerning av en hekk langs en gangvei i Torshovdalen gjorde at kvinnene følte seg tryggere på stedet.

Oslo kommune arbeider aktivt med tiltak for å gjøre folk tryggere i parker, men arbeidet er mest basert på magefølelser til de ansatte og på klager fra brukere. Det er derfor behov for en mer bevisst holdning og systematisk gjennomgang av trygghetstiltak. Likevel, de utrygge stedene som kommunen trakk frem, ble også bekreftet av beboerne.

Verktøyet kan fås ved forespørsel til Helena Nordh og Katinka Horgen Evensen ved NMBU. 

Foto: NMBU

Kontaktperson

Aslak Fyhri

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger