Aktivitetsskapende bymøbler

ebenk ble utviklet som en del av prosjektet «Trygghetsskapende tiltak for levende byrom». I tillegg til å tilby sitteplasser har ebenk lademuligheter, gratis internett, strøm for arrangementer og lys. Analyser av bruken av ebenk viste at ebenk ble mer brukt enn ordinære sittebenker, både i absolutte tall og som andel av de passerende.

Utekontorer var et av de første prosjektene i Bilfritt byliv som ble realisert, og ble tegnet av studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen på oppdrag fra Oslo kommune Bymiljøetaten.

Etter utplassering av utekontorer var antall passerende større enn uten benker/bymøbler, men lavere enn etter utplassering av ebenk. Våre resultater antyder at utekontorer har omtrent samme effekt som ordinære benker. Utekontorer har imidlertid ingen effekt på trygghet.

I alle tidspunktene da noen benker/bymøbler var utplassert var antall passerende høyere enn når det ikke var bymøbler i gatene.

Foto: Norfax AS

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger