Sammenhengen mellom aktivitet og trygghet

Noen respondenter oppgir at øde/forlatte områder kan skape utrygghet. I enkelte gater finner vi en sammenheng mellom en opplevelse av at gaten er øde/forlatt og at respondentene er utrygge på stedet.

Våre resultater antyder likevel at «skummel» aktivitet er mer utrygghetsskapende en øde/forlatte områder. Ny aktivitet som oppleves som «skummel» av brukerne vil derfor ikke øke trygghetsfølelsen.

Ønsker man å øke trygghetsfølelsen gjennom å øke aktiviteten på et sted, bør man derfor først finne ut hva slags aktivitet som oppleves trygghetsskapende.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger