Kjøretøysperrer/terrortiltak

På tross av synlige endringer av utformingen av kjøretøysperrene i Akersgata utenfor Stortinget og Keysers gate viser intervjuer med forbipasserende ingen endring i trygghetsfølelsen. Våre analyser viser også at respondentenes evne til å gjenkjenne tiltak mot terror/kunnskap om terrortiltak heller ikke hadde noen effekt på hvor utrygge de var.

Likevel har utformingen av kjøretøysperrer klar effekt på gangtrafikken. Bytte fra bom til pullerter utenfor Stortinget og bytte fra betongklosser til pullerter i Kongens gate, bedret fremkommeligheten for de gående. Våre videotellinger viser store endringer i hvor folk velger å gå begge steder etter at utformingen av kjøretøysperrene ble endret.

I Keysers gate ble de midlertidige betongklossene fjernet og malte betongplantekasser utplassert. Utenfor Akersgata 64 ble de midlertidige betongklossene byttet ut med malte betongskiller plassert i en rettere linje. Begge disse endringene var først og fremst «kosmetiske». Våre videotellinger viste minimale endringer i gangtrafikken på begge steder.

 

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger