Du er her

Villedende innslag i TV2-nyhetene om ladbare hybridbiler

Et innslaget på TV2-nyhetene 7. desember påstår at ladbare hybridbiler slipper ut 100-200 prosent mer CO2 enn hva produsentene oppgir. Ladbare hybridbiler påstås således å være lite klimavennlige og kundene blir ført bak lyset! Innslaget i TV2 nyhetene er dessverre villedende.

Av forsker Rolf Hagman, TØI

Innslaget bygger på tester publisert av bladet Vi Menn

Ladbare hybridbiler er tvert om et utmerket og klimavennlig alternativ for dem som vil kjøre elbil til daglig og samtidig kunne bruke den samme bilen på langturer. Typegodkjenningstesten og typegodkjenningstallene for ladbare hybridbiler tar hensyn til hvordan denne typen biler er tenkt brukt. Muligheten til at alle korte hverdagsturer kan skje med elektrisk fremdrift blir premiert. Den norske nybilsavgiften gir lave avgifter på biler med lave utslipp av CO2. Ladbare hybridbiler blir økonomisk konkurransedyktige.

Typegodkjenningen tar utgangspunkt i en kjøresyklus med en blanding av korte og lange turer og forutsetter at folk lader batteriene fra strømnettet. Testkjøresyklusen skal gjenspeile den reelle bruken av slike biler. Men det er selvfølgelig mulig å bruke bilene på en annen måte, for eksempel kun på lange turer eller la være å lade. Da blir utslippene naturlig nok høyere enn det gjennomsnittsforbruket som er oppgitt.

TØI undersøker nå på oppdrag fra Vegdirektoratet hvordan ladbare hybrider  blir brukt. Prosjektet vil belyse de ladbare hybridbilenes styrke og i hvilken grad kundene utnytter mulighetene til å kjøre rimelig og klimavennlig.

Når det gjelder dieselpersonbiler har TØI påvist et stort sprik mellom avgassutslipp som er oppgitt i typegodkjenningen og utslippene i virkelig trafikk. Dette er dokumentert i TØI rapport 1407/2015.  

Når det gjelder ladbare hybridbiler er det så langt ikke grunnlag for å påstå at de i gjennomsnitt slipper ut mer klimagasser i virkelig trafikk enn det typegodkjenningen tilsier.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger