Du er her

Transportkunnskap inn i Energi21-styret for første gang

Erik Figenbaum, forskningsleder for miljø og klima på TØI, er oppnevnt til styret i Energi21.  

Energi21, som er etablert av Olje- og energidepartementet, er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

Hovedfunksjonen til Energi21 er å bidra med strategiske råd og anbefalinger til myndighetene om forskning, utvikling, og demonstrasjonsaktiviteter rettet mot utvikling av ny klimavennlig stasjonær energiteknologi. Energi21 sitt mandat endres nå til også å omfatte energiteknologier i transportsektoren

Erik Figenbaum har kunnskap om energiteknologier som kan tas i bruk i transportsektoren, og hvordan disse teknologiene effektivt kan tas i bruk i samfunnet. Det er første gang representant fra transportsektoren er representert i styret.

Olje- og energidepartementet legger strategien til grunn i styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet.

Erik har tidligere arbeidet med utredninger og politikkutforming på transportområdet i Vegdirektoratet og Miljødirektoratet, bl.a. i Klimakurutredningen fra 2010. Han var med på å definere mandatet for Transnova og har sittet Transnovas fagråd, i Hydrogenrådet og i ressursgruppen for elektrifisering av veitransporten. Erik har også jobbet med elbilteknologi i Think. Figenbaum er sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTH/NTNU fra 1988.

På TØI er vi stolte av Erik Figenbaum og ønsker han lykke til med arbeidet!

Her kan du lese om hvilke andre personer som sitter i styret

Her kan du lese mer om Energi21

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger