Du er her

Skal finne de grønne transportløsningene

TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

Utslippene fra transportsektoren lyser rødt -  nå haster det å finne grønne alternativer.

TEMPO - Forskning for miljøvennlig transport - er et såkalt kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Det betyr at Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning, som begge er med i forskningssamarbeidet CIENS, skal jobbe tett med bedrifter og aktuelle brukerpartnere for å finne gode miljøvennlige transportløsninger.

Prosjektet løper i 4-års perioden 2009 – 2013 og har et budsjett på nær 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd og vel fem millioner kroner fra brukerpartnerne.

– Det er viktig å framskaffe kunnskap om hvordan man kan få samfunnet til å ta miljøvennlige løsninger i bruk, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm ved TØI.

– Vårt mål er å gi norske myndigheter informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker innenfor miljøvennlig transport. Skal vi bruke skatter eller avgifter, informasjonstiltak eller reguleringer? Hvordan skal vi kombinere de ulike tiltakene? Dette blir viktige temaer i prosjektet, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Forskningspartnerne i TEMPO-prosjektet er TØI og CICERO, samt University of California Davis, Free University of Amsterdam og Pontifical Catholic University of Chile. Brukerpartnerne er Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NSB, Ruter AS, Norges Automobilforbund, Nor-way Bussekspress, Scania Norge, Schenker AS, Transportbedriftenes landsforening, Akershus fylkeskommune, Framtidens byer og Vestregionen.
 

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger