Du er her

Optimistiske til elektromobilitet

Nasjonale og lokale samferdselsmyndigheter, bilbransjen og organisasjoner innen elektromobilitet er optimistiske til framtida for elbiler i Norge, gitt at insentivene opprettholdes.

Det viser en rapport fra TØI om aktørenes perspektiver på elektromobilitet i Norge i fremtiden. TØI har gjennomført intervjuer og møter med representanter fra myndigheter, bilbransjen og en rekke organisasjoner.

De fleste aktørene vurderer en kombinasjon av mindre reising, mer kollektivtransport og nullutslippsbiler som løsningen på målene om reduksjon av utslipp av klimagasser fra veitransport. Nesten alle er positive til den offisielle elbilpolitikken. Aktørene innser likevel at det trengs flere virkemidler for ladbare hybridbiler for å nå klimamålet om å redusere gjennomsnittlig utslipp av klimagasser fra nye personbiler til 85g/km innen 2020, mens elbilinsentivene på lengre sikt må trappes ned eller legges om.

Det pekes på at det nå er viktig med flere ladestasjoner for boliger uten privat parkering og hurtiglading langs hovedveiene mellom de største byene. Aktørenes vurderinger stemmer godt overens med brukernes, slik disse er fremkommet i andre studier.

Rapporten er en del av Electromobility+ prosjektet COMPETT, Competitive Electric Town Transport, med formålet å undersøke hvordan elbiler kan tas i bruk i større grad. I forbindelse med prosjektet vil det arrangeres en stor konferanse om elbiler 11.-12. juni. Les mer om konferansen her.

Framtidig elektromobilitet i Norge – aktørenes perspektiver. TØI rapport 1385/2014. Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger