Du er her

Optimistiske til elektromobilitet

Nasjonale og lokale samferdselsmyndigheter, bilbransjen og organisasjoner innen elektromobilitet er optimistiske til framtida for elbiler i Norge, gitt at insentivene opprettholdes.

Det viser en rapport fra TØI om aktørenes perspektiver på elektromobilitet i Norge i fremtiden. TØI har gjennomført intervjuer og møter med representanter fra myndigheter, bilbransjen og en rekke organisasjoner.

De fleste aktørene vurderer en kombinasjon av mindre reising, mer kollektivtransport og nullutslippsbiler som løsningen på målene om reduksjon av utslipp av klimagasser fra veitransport. Nesten alle er positive til den offisielle elbilpolitikken. Aktørene innser likevel at det trengs flere virkemidler for ladbare hybridbiler for å nå klimamålet om å redusere gjennomsnittlig utslipp av klimagasser fra nye personbiler til 85g/km innen 2020, mens elbilinsentivene på lengre sikt må trappes ned eller legges om.

Det pekes på at det nå er viktig med flere ladestasjoner for boliger uten privat parkering og hurtiglading langs hovedveiene mellom de største byene. Aktørenes vurderinger stemmer godt overens med brukernes, slik disse er fremkommet i andre studier.

Rapporten er en del av Electromobility+ prosjektet COMPETT, Competitive Electric Town Transport, med formålet å undersøke hvordan elbiler kan tas i bruk i større grad. I forbindelse med prosjektet vil det arrangeres en stor konferanse om elbiler 11.-12. juni. Les mer om konferansen her.

Framtidig elektromobilitet i Norge – aktørenes perspektiver. TØI rapport 1385/2014. Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum

Viser fra 11 til 20 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger