Du er her

Ladbare hybridbiler kjører på strøm halvparten av tiden

Ladbare hybridbilene kjøres 55 prosent av tiden med strøm ladet fra kraftnettet.

En spørreundersøkelse blant over 8000 bileiere viser forskjeller blant eiere av ladbare hybridbiler og elbiler. Kjøperne tilhører grupper med ulike transportbehov, men begge motiveres av økonomisk bilhold, fremtidsrettet teknologi og miljø. Elbilkjøpere motiveres også av lokale insentiver, spesielt tilgang til gratis bomveier.

Elbiler er energieffektive, forurenser mindre lokalt og slipper ut mindre klimagasser enn biler som bruker fossilt drivstoff. Ladbare hybridbiler er i en mellomstilling der de kan kjøres elektrisk over lengre strekninger med strøm fra kraftnettet, men også kun med fossilt drivstoff eller en blanding av disse kjøremodusene.

Batteridrevne elbiler kjører totalt sett mer enn hybridbiler og brukes mer i daglig trafikk. Elbilkjøpere er yngre, har flere barn, lengere reisevei til arbeid, flere biler og er mer yrkesaktive enn andre bileiere.

Som regel erstatter både elbiler og ladbare hybridbiler en diesel- eller en bensinbil, men flere elbiler blir ekstrabiler i husholdningen, noe som kan skyldes at disse bileierne er i en fase av livet der husholdningen har behov for mer enn en bil i hverdagen. Det kan imidlertid også indikere økt bileierskap pga. lave kostnader ved elbilhold.

Bilene lades i hovedsak hjemme, til dels på jobb og sjelden ellers. Hurtiglading brukes mest på planlagte lengre turer og for å løse en knipe underveis. I det store og det hele klarer elbileierne seg bra i hverdagen og er fornøyde og bilene kjøres mer i daglig trafikk enn det ladbare hybridbiler og bensin- og dieselbiler gjør. Ulik tilgang til lokale insentiver, men også at de fleste elbiler passer best i flerbilshusholdninger, kan forklare hvorfor de to biltypene i liten grad ser ut til å konkurrere med hverandre.

Rapport (på engelsk): Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users - Results from a survey of vehicle owners. TØI report 1492/2016. Forfattere: Erik Figenbaum and Marika Kolbenstvedt

Viser fra 41 til 50 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger