Du er her

Huritgladere bør bygges tettere for å gi optimal lading

Forskere har analysert faktisk bruk av hurtigladere i Norge.

Analyse av faktisk bruk av hurtigladere i to operatørers nettverk fra januar 2016 til februar 2018 viser at det er stor variasjon i oppnådd ladeeffekt mellom brukere, årstider, biltyper og steder.

Det har tidligere vært lite kjent hvordan faktisk bruk av hurtigladere har vært.

I rapporten kommer det frem at:  

 • Elbiler fikk i gjennomsnitt i 2017 ca. 4-6 prosent av energien de bruker fra hurtigladere. Rekkevidden ble forlenget tilsvarende.
 • 98% av de som hurtiglader på en dag gjør det en gang, rundt 2% gjør det flere ganger. Sistnevnte er sannsynligvis på langtur.
 • Gjennomsnittlig ladeeffekt var i 2017 30,5 kW, ladetiden var 20,3 min. og det ble hurtigladet i gjennomsnitt 9,6 kWh energi. Ladetid og energi ladet følger en normaldistribusjon rundt disse verdiene.
 • Mange opplever en lav ladeeffekt på grunn en del elbil­modellers begrensede evne til å ta imot hurtiglading under ugunstige klimaforhold.
 • Den lave ladeeffekten kan lede til lenger ladekøer og et behov for flere ladere.

Forskerne anbefaler:

 • Kortere avstand mellom laderne vil hjelpe fordi brukere da ikke trenger å lade batteriet opp mot 100 prosent for å kunne kjøre videre til neste lademulighet. Myndighetene bør derfor vurdere å kreve kortere avstand mellom ladere langs hovedveiene i fremtidige støtteordninger.
 • Offentlig støtte er fortsatt avgjørende for å bygge ut et velfungerende hurtigladernettverk.
 • Bilprodusenter må sørge for bedre løsninger for klimatisering av batteriene, slik at evnen til rask hurtiglading opprettholdes i kulde.

Teslas ladenettverk pekes på som velfungerende i en tidlig fase for innføringen av elbiler i personbilmarkedet, men Teslas stasjoner tar verdifull plass og kapasitet, noe som kan bli en utfordring når markedet vokser raskt og flere bilmodeller lanseres.

Rapporten er skrevet som en del av ELAN-prosjektet og er finansiert av Forskningsrådet.

Hele rapporten: Charging into the future – Analysis of fast charger usage. TOI report: 1682/2019. Author: Erik Figenbaum  

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger