Du er her

Huritgladere bør bygges tettere for å gi optimal lading

Forskere har analysert faktisk bruk av hurtigladere i Norge.

Analyse av faktisk bruk av hurtigladere i to operatørers nettverk fra januar 2016 til februar 2018 viser at det er stor variasjon i oppnådd ladeeffekt mellom brukere, årstider, biltyper og steder.

Det har tidligere vært lite kjent hvordan faktisk bruk av hurtigladere har vært.

I rapporten kommer det frem at:  

  • Elbiler fikk i gjennomsnitt i 2017 ca. 4-6 prosent av energien de bruker fra hurtigladere. Rekkevidden ble forlenget tilsvarende.
  • 98% av de som hurtiglader på en dag gjør det en gang, rundt 2% gjør det flere ganger. Sistnevnte er sannsynligvis på langtur.
  • Gjennomsnittlig ladeeffekt var i 2017 30,5 kW, ladetiden var 20,3 min. og det ble hurtigladet i gjennomsnitt 9,6 kWh energi. Ladetid og energi ladet følger en normaldistribusjon rundt disse verdiene.
  • Mange opplever en lav ladeeffekt på grunn en del elbil­modellers begrensede evne til å ta imot hurtiglading under ugunstige klimaforhold.
  • Den lave ladeeffekten kan lede til lenger ladekøer og et behov for flere ladere.

Forskerne anbefaler:

  • Kortere avstand mellom laderne vil hjelpe fordi brukere da ikke trenger å lade batteriet opp mot 100 prosent for å kunne kjøre videre til neste lademulighet. Myndighetene bør derfor vurdere å kreve kortere avstand mellom ladere langs hovedveiene i fremtidige støtteordninger.
  • Offentlig støtte er fortsatt avgjørende for å bygge ut et velfungerende hurtigladernettverk.
  • Bilprodusenter må sørge for bedre løsninger for klimatisering av batteriene, slik at evnen til rask hurtiglading opprettholdes i kulde.

Teslas ladenettverk pekes på som velfungerende i en tidlig fase for innføringen av elbiler i personbilmarkedet, men Teslas stasjoner tar verdifull plass og kapasitet, noe som kan bli en utfordring når markedet vokser raskt og flere bilmodeller lanseres.

Rapporten er skrevet som en del av ELAN-prosjektet og er finansiert av Forskningsrådet.

Hele rapporten: Charging into the future – Analysis of fast charger usage. TOI report: 1682/2019. Author: Erik Figenbaum  

Viser fra 31 til 40 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger