Du er her

Barnas interesser må ivaretas

Barnas behov og interesser i trafikken er vektlagt i mange offentlige dokumenter. Mye er oppnådd, og mye gjenstår.

Det viser tre oppsummeringer som er publisert i Tiltakskatalog for transport og miljø, www.tiltak.no.

Rundt 1970 døde ca 100 norske barn under 15 år i trafikken hvert år. I perioden 2010 – 2016 var tallet redusert til i gjennomsnitt kun ett drept barn pr år. Nullvisjonen er altså på god vei til å bli nådd for denne gruppen. Nasjonal transportplan (2018-2029) har for første gang også et eget kapittel om transportplanlegging for barn, Barnas transportplan.

Selv om ulykkene har gått ned, er det også mange eksempler på at barns interesser ikke blir godt nok ivaretatt. Både Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR-BU) gir sterke signaler og et lovfestet grunnlag for å ta hensyn til barn og unges behov på alle nivåer i planleggingen. Men reglene blir ikke alltid fulgt i praksis. En evaluering av hvordan retningslinjene fungerer, gjennomført i 2018, viser at der det er motstrid mellom barn og unges interesser og nærings- eller utbyggingsinteresser taper ofte barna. Det er også store forskjeller fra kommune til kommune.

Fysisk aktivitet er bra for barns utvikling, helse og læring. Lokale og nasjonale myndigheter og organisasjoner har gjennomført flere kampanjer for å stimulere til mer sykling og gåing blant barn. Kampanjene kan vekke engasjement lokalt, sette fokus på temaet og bidra til å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i hverdagen.  Kampanjer fungerer best når de er koplet til bedre fysisk tilrettelegging, når målene er realistiske, skolene får ressurser og kampanjene gjentas jevnlig.

Les mer om hvordan ivareta barnas behov i trafikken på www.tiltak.no

Illustrasjon: Iben Sandemose

Viser fra 41 til 50 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger