Du er her

Globale forsyningskjeder for container-gods

Prosjektet har studert alternative design av forsyningskjeder for container-gods fra Kina til perifere europeiske regioner.

Problemstilling

Typisk struktur for inngående containertransport fra Asia, er at containerne fylles i Kina, lasten blir deretter cross-docket i et europeisk logistikknutepunkt eller distribusjons­senter før distribusjon til endelige mottaker. Prosjektet har analysert om en slik løsning er optimal når en tar hensyn til totale logistikkostnader og CO2-utslipp. Analysene har særlig fokus på varestrømmer som skal til perifere regioner i Europa, som Skandinavia og Irland.

Hovedresultater

Funnene tyder på at løsninger med kjøper­konsolidering og jernbane eller maritimt baserte feederløsninger, kan ha positiv innvirkning på logistikkostnader og CO2-utslipp.

Løsningen kan være fordelaktig spesielt i situasjoner der det er begrensede leveranser fra hver leverandør og mange leverandører i en region i Kina. På mottakssiden kjennetegnes løsningen av at mottakerne er lokalisert langt fra sentral-europeiske logistikknutepunkt, og hvor mesteparten av mottakerens varer er importert fra Kina.

Studien baseres på casestudier av skandinaviske kjedeforhandlere samt et stort antall intervjuer med sentrale aktører i Kina-Europa-handelen. Fokus har vært på vare­strømmer til perifere regioner i Europa, representert av Skandinavia og Irland.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Transport 2025 programmet. Prosjekteier har vært Møreforskning Molde AS, Norge.

Partnere har vært:

Molde University College – Specialized University in Logistics, Norway

Gothenburg University, Sweden

TNO, The Netherlands

The Institute of Transport Economics (TØI), Norway

Liverpool John Moores University, UK and

Newcastle University, UK

Bidragsyter fra TØI har vært Olav Eidhammer (oe@toi.no ).

Les sammendrag og rapporten i sin helhet:
FINAL REPORT SeaConAZ project date 280619.pdf

Kontaktperson

Olav Eidhammer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger