logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Porterbuddy

Vurdering av hjemleveringsløsningen til Porterbuddy

Nettbasert handel har hatt en sterk vekst over tid. Ifølge 2019-utgaven av PostNords rapport «Netthandel i Norden» var det samlede norske netthandelen i 2019 på 225 milliarder kroner, og det oppgis at andelen av nordmenn som har handlet på nettet har økt fra 26 % i 2008 til 67 % i 2019. De siste årene har stadig flere tradisjonelle butikker opplevd økonomiske utfordringer, og noen har gått konkurs. Samtidig ser vi at de tradisjonelle skillelinjene mellom fysisk og nettbasert handel reduseres med omnikanal handel hvor fysiske butikker og nettbutikker samspiller og utfyller hverandre.

Endringene i handel har stor påvirkning på logistikken. Til tross for den voldsomme utviklingen på området finnes det lite dokumentasjon av netthandelens effekter på trafikk og utslipp. Det finnes mange enkeltstudier som analyserer avgrensede problemstillinger, men lite overordnet kunnskap. En årsak kan være at det både er utfordrende og komplekst å si noe generisk om slike forhold, da det er svært mange egenskaper ved blant annet produkter, emballasje, lagerlokasjoner og leveringsløsninger som påvirker trafikk- og utslippsmengdene. Den samlede effekten av en løsning er videre et samspill mellom endringer i varetransport og endringer i konsumentenes egne reiser i forbindelse med handel.

I dette prosjektet studeres operasjonene til Porterbuddy-tjenesten. Porterbuddy startet i 2017 som et teknologibasert budfirma, men har etter hvert endret modellen til å tilby rask hjemlevering for kunder i geografisk avgrensede områder som handler i samarbeidende nettbutikker. Målet med prosjektet er å vurdere trafikk- og utslippskonsekvenser av Porterbuddys leveringsløsninger for nettbasert handel. Beregningene baseres på data fra Porterbuddys operasjoner i Stor-Oslo.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Porter AS og avsluttes høsten 2020.

Kontaktperson

Jardar Andersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no