Du er her

Forskningsprosjekt:

Elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo

I samarbeid med DHL Express og DB Schenker har forskere ved TØI studert varelevering med el-lastesykkel i Oslo og Bergen.

Elektriske lastesykler har potensial for å overta mange leveranser med mindre volum og innenfor visse varesegmenter - særlig i byområder med høy tetthet av varemottakere og begrenset fremkommelighet for biler.

I byområder som Oslo sentrum har lastesykkel generelt bedre fremkommelighet enn varebil, kan lettere tilpasse seg endringer i trafikkbildet og utføre mer optimale ruter. Syklistene har mulighet til å sykle på fortau, i gågater og i begge retninger i enveiskjørte gater. I tillegg er det enklere å parkere lastesykler enn varebiler nærme varemottakere.

Lastesykkelen har begrensninger på lastekapasitet, rekkevidde og hastighet sammenlignet med varebiler. El-lastesykler kan derfor ikke erstatte vare- og lastebiler i stort omfang, men de kan utgjøre et viktig supplement. God planlegging av varesortering, samt tilgang til sentrumsnære terminaler er avgjørende.

Offentlige myndigheter kan bidra til økt bruk av lastesykler ved å sikre rimelige, sentrumsnære arealer for omlasting til lastesykkel, og bidra til økt etterspørsel etter lastesykkeldistribusjon ved å vektlegge klima- og miljøhensyn i anbudsrunder. Økt grense for maksimal motorassistanse for lastesykler kan også vurderes utredet. 

TØIs rolle

TØI har intervjuet sentrale personer fra DHL Express og DB Schenker, gjennomført GPS-sporing av lastesykkel og varebil og analysert transportdata for å evaluere potensialet for lastesykkel i varedistribusjon.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

Rapporten er finansiert av Statens vegvesen Bylogistikkprogrammet. Samarbeidspartnere DHL Express, DB Schenker og Cargotron har bidratt med viktig data og innsikt fra sykkeldistribusjonen deres.

Les sammendrag og rapporten i sin helhet HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger