logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Samleterminaler

For å redusere utslipp, trafikk- og arealbelastning vurderes samleterminal for varedistribusjon i noen norske bysentre. Her samlers forsendelser fra flere leverandører, eller varer og leveranser omlastes, før varene samlet leveres mottaker. Dette kan redusere antall varetransporter til hver mottaker og dermed redusere antall kjøretøy i leveringsområdet. Samleterminaler kan være spesielt gunstig i tette bysentra eller der varebil eller lastebil ikke anses som egnet leveringskjøretøy.

Samleterminaler kan bidra til at byene våre blir mer klimavennlige og attraktive. I våre naboland er denne tjenesten etablert i flere byer. En sentral utfordring med å etablere samleterminaler er å finne en bærekraftig forretningsmodell.

Stavanger har for eksempel et historisk byområde (Sentrumshalvøya) med trangt gågatenett, og opplever stort vareleveringstrykk gjennom hele dagen. Dette fører til kø og lav fremkommelighet. Derfor har det vært forsøkt etablert en tjeneste som kan konsolidere mange av de små leveransene på mindre kjøretøy som kan operere hele dagen, også etter tidsvinduet for varelevering.

TØIs rolle

TØI skal dokumentere og analysere prosessene med å etablere samleterminaler med sisteledds varedistribusjon i Stavanger og Drammen. Resultetene publiseres i en sluttrapport.

Prosjektet løper til November 2020

Prosjektet er finansiert av Statens Vegvesen gjennom Bylogistikkprogrammet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no