EU-prosjekt:

CITYLAB

I forskningsprosjektet CITYLAB vil forskere, bedrifter og kommuner i seks land utvikle kunnskap og løsninger for utslippsfri bytransport i 2030.

Hovedmiddelet er "Living Labs" i syv byer der syv ulike løsninger prøves ut. Resultatene vil bli spredt til andre byer. I Oslo vil TØI, Bymiljøetaten og Steen & Strøm samarbeider om utslippsfri varetransport.

De tre er norske aktørene er partnere i Horisont 2020-prosjektet CITYLAB. TØI er koordinator. Sammen skal vi finne og teste løsninger for en miljøvennlig og effektiv varetransport i Oslo.

CITYLAB bygger på tidligere forskningsprosjekter og bringer næringsliv, byadministrasjoner og forskere sammen for å finne frem til de beste løsningene. Sammen med Oslo er London, Paris, Roma, Brussel, Rotterdam og Southampton med i prosjektet som "levende laboratorier".

Prosjektet kom i stand på initiativ av TØI og deres partnere fra tidligere EU-prosjekter. TØI er prosjektkoordinator, Oslo kommune og Steen & Strøm er norske partnere. I alt er 24 partnere med i prosjektet. Budsjettet er fire millioner euro, hvorav en million går til de tre norske partnerne. Prosjektperioden er 2015-2018.

Den norske delen av prosjektet er knyttet til det nye kjøpesenteret på Økern. Her skal Steen & Strøm bygge opp felles funksjoner for inngående og utgående varestrømmer. Prosjektet skal avdekke og identifisere muligheter for å samkjøre logistikkfunksjoner, natt- og kveldsleveranser og å effektivisere transporter inne i kjøpesenteret.

CITYLAB er en videreføring av EU-prosjektet STRAIGHTSOL som ble avsluttet i 2014.

Les mer om prosjektet på Forskningsrådets nettsider.

Prosjektansvarlig

Jardar Andersen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger