Du er her

Forskningsprosjekt:

DHL Express

DHL Express leverer med lastesykkel i Oslo

TØI har evaluert DHL Express sitt pilotprosjekt, der distribusjon av småpakker og ekspressgods har blitt utført med lastesykkel i Oslo sentrum.

En lastesykkel har kapasitet til å klare ca. 90 stopp per dag. Det var også målet DHL Express satt seg i dette pilotprosjektet.

90 stopp per dag viste seg vanskelig å oppnå fordi lastesyklene ikke var bygget for bruk til profesjonell varedistribusjon, og det ble mye vedlikehold og mange skader og tilpasninger. I tillegg ønsket ikke varebilsjåførene å begynne å jobbe som sykkelbud så DHL Express endte opp med å rekruttere personer fra lastesykkelmiljøet.

Selv om lastesykkelen var mindre effektiv så klarte den likevel å konkurrere med varebilen på ett område: Antall stopp per time. Antall stopp per time var i snitt likt for varebil og lastesykkel.

DHL trengte et mikrodepot i sentrum for å laste varene fra laste- og varebiler over på lastesykkel. Det var en utfordring å finne egnede arealer for dette. For å gjøre dette enklere i fremtiden kan kommunen sette av logistikkarealer i kommuneplanen eller tilby en felles terminal for ulike pivate aktører.

Pilotprosjektet løpte fra 2016 til 2018.

Rapporten kan brukes av logistikkaktører som vil levere varer med sykkel og av kommuner og andre offentlige myndigheter som ønsker å legge til rette for en bærekraftig lastesykkeldistribusjon.

TØIs rolle

TØI har observert, intervjuet og analysert transportdata for å evaluere effektene på logistikk, økonomi og miljø ved introduksjon av lastesykkel i varedistribusjonen til DHL Express.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen Bylogistikkprogrammet. Samarbeidspartnere har vært DHL Express og Oslo kommune v/Sykkelprosjektet.

Les sammendrag og rapporten i sin helhet HER

Kontaktperson

Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger