Du er her

Varestrømsmatriser 2012/2013

TØI har utviklet varestrømsmatriser. Formålet er at disse skal representere all vareflyt regnet i tonn mellom norske aktører og i forbindelse med deres handel med utlandet, og de genererer transportbehovet i godsmodellen.

Varestrømsmatriser er et sentralt element i Nasjonal godsmodell. Disse skal representere all vareflyt regnet i tonn i Norge mellom tilbydersiden, representert ved produsenter, importører og grossister, og anvendersiden representert ved innsatsvarebruk i industri og tjenesteytende næringer, eksport, engros- og detaljhandel.

Rapport er dokumentasjon på soneinndeling, varegruppering, grunnlagsdata, metodisk fremgangsmåte og validering av arbeidet med å etablere varestrømsmatriser til den nasjonale godsmodellen. En viktig del av datamaterialet som matrisene er basert på, er en undersøkelse av innenriks varestrømmer fra industri og engroshandel (Varestrømsundersøkelsen).

Rapport er utarbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet og Transportetatene til deres arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Varestrømsmatriser med basisår 2012/2013. TØI rapport 1399/2014. Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Berit Grue

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger