Du er her

Størst forventet godsvekst på veg og jernbane

I perioden 2006 til 2040 er det forventet en årlig vekst i godstransport på veg og jernbane med 2,2 prosent. Sjøtransport vil ha en forventet vekst på 1,1 prosent pr år, ifølge nye grunnprognoser som TØI har utarbeidet som underlag for Nasjonal transportplan.

Prognosen viser en samlet vekst i transportarbeidet på 1,5 prosent pr år. Til sammen gir dette en forventet økning i transportarbeidet på norsk område med 67 prosent i 35 års-perioden 2006 til 2040. Den forventede veksten er betydelig høyere for veg og jernbane (2,2 prosent) enn for sjøtransport (1,1 prosent).

Modellberegningen som TØI har utført, bygger på prognosene for næringsøkonomisk vekst fra Perspektivmeldingen som ble lagt fram av Regjeringen i januar 2009. Prognosen skal vise langsiktige utviklingstrender. Det vil si at kortsiktige fluktuasjoner i økonomien som skyldes konjunktursvingninger, i liten grad fanges opp.

Rapport:
Reviderte grunnprognoser for godstransport 2006 - 2040. TØI-rapport 1001/2008, Forfattere: Inger Beate Hovi og Anne Madslien

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger