Du er her

Prisdryss til studenter tilknyttet LIMCO-prosjektet

Master- og batchleroppgaver som er skrevet i tilknytning til forskningsprosjektet LIMCO (Logistikk, miljø og kostnader) som TØI leder, gjorde rent bord under prisutdelingen på Transport og Logistikk-konferansen på Lillestrøm i september

Bilde: Ole A. Hagen (til venstre) og dosent hos BI, Eirill Bø (til høyre) delte ut studentprisene til Pernille Ekrem (fra venstre), Andrea Lovisenro og Julie Loennechen. Fredrik Tennøy var ikke tilstede under prisutdelingen. Foto: PostNord

Studentprisen for beste masteroppgave gikk til Julie Loennechen og Fredrik Tennøy fra BI. LIMCO er et forskningsprosjekt TØI har sammen med ti bedriftspartnere, hvorav oppgaven ble skrevet i samarbeid med PostNord Solutions og Cognia. Utgangspunktet for oppgaven var hvordan datafangst fra lastebiltransport i kombinasjon med aktiv oppfølging av sjåfører kan forbedre kjøreatferd og spare kostnader og miljø. Oppgaven hadde tittelen «Transporteffektivitet gjennom kjøreatferd».

Beste bacheloroppgave gikk til Andrea Lovisenro og Pernille Ekrem fra BI for oppgaven med tittelen «Hvilke konsekvenser og risiko står Nortura ovenfor ved å endre prisformatet på transport av dyr, fra pris per dyr, til pris per kilometer?»

Prisene ble delt ut under festmiddagen av kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Ole A. Hagen, som også er nyutnevnt styreleder hos TØI, og dosent Eirill Bø fra BI, som også er er prosjektmedarbeider i LIMCO.

Logistikkprisen er rettet mot studentoppgaver i logistikk som har fokus på økt konkurransekraft eller andre forbedringsprosjekter.

Også to andre bacheloroppgaver som var nominert, var skrevet i tilknytning til LIMCO-prosjektet. Forutsetningen for å bli nominert er at oppgavene er blitt bedømt til toppkarakteren A. 

LIMCO-prosjektet ble også behørig presentert på konferansen på Lillestrøm og fylte en hel sesjon med fem foredrag på torsdag. Prosjektet har som hovedmål å utnytte data fra sensorer installert i lastebiler og å kombinere dette med data fra softwareprogrammer for logistikk- og bedriftsorganisering til å skape ny innsikt i godstransportsektoren.

I de senere år har transportsektoren opplevd en revolusjon i form av nye digitale datakilder. Disse dataene blir i prosjektet utnyttet til å generere kunnskap som bidrar til å øke effektiviteten i lastebilsektoren, samtidig som man ser på hvordan den negative miljøpåvirkningen fra lastebiler kan reduseres.

Les mer om LIMCO-prosjektet.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger