Du er her

Få norske transportører benytter muligheten til å transportere med modulvogntog

Til nå er det svært få norske lastebileiere og speditører som har benyttet seg av muligheten til å transportere med modulvogntog (60,0 tonn totalvekt og 25,25 m lengde) på de utvalgte prøvestrekningene i Norge.

Årsakene oppgis å være at en for liten del av vegnettet er tillatt for modul­vogntog, bruk av modulvogntog passer ikke med logistikkløsningene til kundene og at ordningen krever for store investeringer i nytt transportmateriell. Viktigste årsaker til å benytte modulvogntog er oppgitt å være muligheten til å transportere samme godsmengde med færre vogntog og reduserte transportkostnader. I tillegg mener lastebileierne å ha fått økt konkurranseevne mot vegtransportører som ikke benytter modulvogntog.

En trafikktelling på Svinesund i 150 timer viser at 29 av 67 modulvogntog (43 %) er svenske, mens danske og polske vogntog hver utgjør 11 stk (16 %). Blant vogntogene ble det kun registeret seks norske modulvogntog.

Opplysninger om kontrollerte modulvogntog viser at de fleste hadde svenske eiere (62 %) og/eller sjåfør (48 %).

Litteraturstudien fra utvalgte EU-land viser at alle landene bortsett fra Tyskland konkluderer med at modulvogntog vil ha en positiv effekt.

Rapport: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. Oktober 2009, TØI-rapport 1040/2009. Forfattere: Olav Eidhammer, Michael Sørensen, Jardar Andersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger