logo

Søk

Du er her

Forsker ved TØI?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdsels­forskning.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Forskningsrådet, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

På TØI har vi ikke faste stillingshjemler. Dersom du er en godt kvalifisert akademiker og har lyst til å jobbe med samferdselsforskning, trenger du ikke vente på utlysning av stillingsannonse fra oss. Send gjerne en generell søknad med CV til HR@toi.no

Her kan du lese vår personvernerklæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no