logo

Søk

Du er her

Forsker på TØI?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdsels­forskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 70 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet.

TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og sju andre institutter  CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.

På TØI har vi ikke faste stillingshjemler. Så dersom du er en godt kvalifisert akademiker og har lyst til å jobbe med samferdselsforskning, trenger du ikke vente på utlysning av stillingsannonse fra oss, men bare sende en generell søknad til TØI sammen med CV til toi@toi.no og så hører du raskt fra oss.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no