Du er her

Forsker ved TØI?

Dersom du er en godt kvalifisert akademiker og har lyst til å jobbe med samferdselsforskning, trenger du ikke vente på utlysning av stillingsannonse fra oss. Send oss gjerne en generell søknad med CV.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdsels­forskning.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgiverne er Forskningsrådet, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

På TØI har vi ikke faste stillingshjemler. Dersom du er en godt kvalifisert akademiker og har lyst til å jobbe med samferdselsforskning, trenger du ikke vente på utlysning av stillingsannonse fra oss. Send gjerne en generell søknad med CV til HR@toi.no

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen. Her kan du lese vår personvernerklæring.

Siste nytt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger