Du er her

TØI på Arendalsuka

TØI vil arrangere to sesjoner i Samferdselsteltet på Arendalsuka 2021

Det handler om prising av transporttjenester og elsparkesykler i år.

Hva skal det koste å kjøre bil, buss og ta ferge i Norge? og Elsparkesykler: Hvordan regulere uten å ødelegge tilbudet?

Her kan du lese mer om våre arrangementer:

Onsdag 18. august kl. 09-10: Hva skal det koste å kjøre bil, buss og ta ferge i Norge?

Onsdag 18. august kl. 13.30-14.30: Elsparkesykler: Hvordan regulere uten å ødelegge tilbudet?

TØI-forskere deltar også på andre arrangementer:

Direktør Bjørne Grimsrud og forskningleder Nils Fearnley deltar i Polyteknisk forenings podcastserie fra Arendal. De blir lagt ut her onsdag 18. august.

Trygg Trafikk: Nullvisjonen vs. “mer for pengene”: Er trafikksikkerhet lønnsomt? Rune Elvik, TØI

Grønt landtransportprogram: Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig? Inger Beate Hovi, TØI

Norges Lastebileier-Forbund: Grønt skifte i transportnæringen Inger Beate Hovi, TØI

CICERO: Kan man ta med seg alle klimavirkemidler på landet? Erik Lunke, TØI, Petter Christensen, TØI og Marianne Knapskog, TØI

Dagens Næringsliv: Sømløse kollektivreiser: En forutsetning for fremtidens fleksible arbeidsliv Vibeke Nenseth, TØI

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger