Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Sluttseminar: Byutvikling og kollektivtransport i små og mellomstore byer

Sluttseminar: Byutvikling og kollektivtransport i små og mellomstore byer

Digitalt seminar 1. desember 2021 kl. 9.00-12.00.

Vi inviterer til sluttseminar for det fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådet, kalt: Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan kollektivtrafikkens konkurransekraft versus privatbilen kan forbedres i små og mellomstore byer

Seminaret arrangeres onsdag 1. desember 2021 kl. 9.00 – 12.00, og hele arrangementet vil foregå digitalt på Zoom. Sluttseminaret gjennomføres i samarbeid med Forum for byutvikling og bytransport og Kollektivforum på TØI. Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

Les mer og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger