Du er her

  • > Hva skjer?
  • > PhD-disputas på Zoom: Elise Caspersen - Freight trip generation and consumer preferences for reducing externalities from last mile deliveries

PhD-disputas på Zoom: Elise Caspersen - Freight trip generation and consumer preferences for reducing externalities from last mile deliveries

TØI-forsker Elise Caspersen forsvarer mandag 22. mars kl 12.15 sin doktoravhandling "Godsturgenerering og konsumenters preferanser for å redusere eksternaliteter fra sisteledds-distribusjon" ved NMBU. Disputasen vil foregå på Zoom.

Se mer informasjon på NMBU sine nettsider

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger