Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Nytt taxiregulativ: Hva betyr det for mobiliteten?

Nytt taxiregulativ: Hva betyr det for mobiliteten?

TØI er medarrangør på digitalt seminar om det nye drosjeregelverket, som trådte i kraft den 1. november 2020.

Blir det både et billigere og bedre tilbud for kunder over hele landet, slik regjeringen sier? Eller vil det nye regelverket gi et dårligere tilbud i distriktene og overetablering i byene, slik taxiforbundet frykter?

Vi får flere perspektiver på problemstillingen, når vi spør både bransjen og forskningen om hvordan de nye reglene påvirker mobiliteten.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Les mer og meld deg på HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger