Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Kan varelevering med elsykkel gjøre bylogistikken mer miljøvennlig?

Digitalt seminar

Kan varelevering med elsykkel gjøre bylogistikken mer miljøvennlig?

Elektriske lastesykler har gjort sitt inntog i varelevering i by. Hva er utfordringer, muligheter og hva bør ligge til grunn for å inkludere dem i en logistikkløsning?

Se foredraget HER

Dette er en del av seminarserien Forsker til lunsj.

TØI-forsker Grunde Wesenberg presenterer et forskningsprosjekt hvor man har evaluert pilotprosjekter med varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Oslo og Bergen. Hva er potensialet for å bytte ut varebil med elvaresykkel? Foredraget tar utgangspunkt i et TØI-prosjekt i samarbeid med DHL Express og DB Schenker finansiert av SVV. Prosjektet oppsummeres i en TØI-rapport og kan leses i sen helhet HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger