Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan redusere bilkjøring rundt skolene våre og få flere til å gå eller sykle?

Digitalt lunsj-seminar:

Hvordan redusere bilkjøring rundt skolene våre og få flere til å gå eller sykle?

Onsdag 30. mars kl. 12. i zoom.

I Forsker til lunsj vil forsker ved avdeling for sikkerhet og adferd Vibeke Milch presentere en dagsfersk TØI-rapport med resultatene av evalueringen av Hjertesone-prosjektet i Bergen kommune.

Les mer og delta her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger