Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre?

Kollektivforums digitale arbeidsseminar:

Hvordan øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre?

Yngre eldre og smart mobilitet – en utenkt tanke?

Tidspunkt: 5. mai 2022 kl. 09.00 til 12.00.

Norge har en aldrende befolkning som lever lengre, er friskere enn før og reiser mer enn før. Men mange eldre reiser mest med bil og fortsetter med det til relativt høy alder.

I forprosjektet SMARTIS Rogaland har vi undersøkt hvordan fylkeskommuner, kommuner, kollektivaktører, m.fl. kan fremme smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre med fokus på Rogaland. Målet har vært å avdekke viktige kunnskaps- og utviklingsbehov, samt utfordringer og muligheter knyttet til å øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre.

I dette arbeidsseminar presenteres funn fra prosjektet og vi diskuterer veien videre. Du vil også få høre fra internasjonale forskere og praksis.

Les mer og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger