Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan kan COVID-19 påvirke kollektivtransportens konkurransekraft?

Kollektivforums arbeidsseminar

Hvordan kan COVID-19 påvirke kollektivtransportens konkurransekraft?

Forskere fra TØI presenterer forskning rundt kollektivbruk med særskilt fokus på hvordan COVID-19 har og vil kunne påvirke de reisende.

Seminaret arrangeres 13. oktober 2020 kl. 9.00–12.00, og vil foregå digitalt på Zoom. Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger