Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan jobbes det med universell utforming i kollektivtransporten?

Hvordan jobbes det med universell utforming i kollektivtransporten?

Kollektivforums arbeidsseminar: Tirsdag 28. november kl 09.00-11.30 digitalt i zoom.

Universell utforming og tilgjengelighet til offentlig transport skal sikre at alle har lik tilgang til utdannelse, arbeid, sosiale nettverk og deltakelse i samfunnslivet generelt. Mange opplever likevel problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden.

I Kollektivforums arbeidsseminar tirsdag 28. november vil fokus rettes mot hvordan det jobbes med universell utforming i alle ledd. Vi vil presentere innlegg fra forskningen, samt aktører og selskaper.

Se programmet og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger