Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan har Covid-19 pandemien endret vår livskvalitet?

Hvordan har Covid-19 pandemien endret vår livskvalitet?

I CIENS frokostseminar 24. mars 2021 kl. 08.30 er det TØI som er arrangør.

Les mer og meld deg på her.

Vi har levd med koronapandemien i et år og nedstengningen er nå på sitt mest omfattende siden Norge stengte ned i mars 2020. Hvordan har pandemien påvirket oss som mennesker i lys av endrede reisevaner, hjemmekontor, trivsel, helse og livskvalitet?

5 forskere presenterer studier som belyser ulike innfallsvinkler til hvordan vi har tilpasset oss den nye hverdagen på CIENS frokostseminar 24. mars 2021 kl. 08.30, hvor CIENS-partner TØI er arrangør.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger