Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan gjennomføre universell utforming i transportsektoren?

Hvordan gjennomføre universell utforming i transportsektoren?

I høstens første Forsker til lunsj presenterer vi en ny artikkelsamling om universell utforming i transportsektoren.

Pensum- og faglitteraturen om universell utforming svarer ikke godt nok på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid, og når planleggere mangler helhetlig kunnskap vil ikke løsningene som bygges holde høy nok standard.

Den nye artikkelsamlingen bidrar til bedre overordnet kunnskap om hva universell utforming og tilgjengelighet for alle innebærer, samt prinsipper for hvordan tilgjengelighet for alle kan oppnås i transportsammenheng, mht. planprosess og fysiske løsninger.

Når: Onsdag 31. august kl. 12.

Les mer og delta på seminaret her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger