Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan få de yngre eldre over på smart mobilitet?

Hvordan få de yngre eldre over på smart mobilitet?

Bli med på FROKOSTMØTE om hvordan vi skal få flere yngre eldre til å bruke smarte mobilitetsløsninger. Få fersk forskning med morgenkaffen!

Arrangør: Transportøkonomisk institutt, Rogaland fylkeskommune, Kolumbus

Dato: 31. mai 2022

Tidspunkt: 08.00 til 09.30

Sted: Hinna park, kantinen i Fjordpiren, adresse

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist 28. mai 2022

De yngre eldre henger fortsatt igjen i gamle vaner der bilbruk står sterkt. Dette er til hinder for en aktiv og selvstendig aldring, og for at vi skal nå klimamålene vi har satt oss. Her kan smart mobilitet kan være et viktig verktøy – også for denne brukergruppen.

I dette frokostmøtet presenteres forskning som viser hvor skoen trykker og hvilke muligheter som finnes. Gjennom en ny studie med fokus på Nord Jæren har yngre eldre og relevante aktører bidratt med viktig kunnskap i et hittil relativt lite prioritert mobilitetsområde.

Sammen med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har Transportøkonomisk institutt samlet viktige aktører og tar diskusjonen om hvordan vi kan legge til rette for yngre eldres aktive og smarte mobilitet.

Etter frokostmøtet inviterer vi til et åpent nettverksmøte med idémyldring om mulig samarbeid om et kommende forskningsprosjekt om yngre eldre og smart mobilitet. Dette vil også finne sted på Hinna park.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!

PROGRAM

08.00-08.30   SMARTIS Rogaland – hvordan få flere yngre eldre til å ta i bruk smarte mobilitetsløsninger? Presentasjon av funn fra prosjektet v/Maja Karoline Rynning og Marianne Knapskog, Transportøkonomisk institutt

08.30-08.50  Kommentarer og refleksjoner ved prosjektpartnere Sven Martin Kørner, Rogaland fylkeskommune og Linn Falch, Kolumbus

Felles spørsmålsrunde

08.50-09.00   Hvordan jobbe med smarte løsninger og smart innovasjon i Rogaland/på Nord Jæren? TBA

09.00-09.30  Sofasamtale: Hva er veien videre for å øke bruken av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre på Nord Jæren?

Vi har invitert ledende aktører i regionen innen samferdsel, forskning og innovasjon til å diskutere hvordan offentlige og private aktører kan jobbe for å fremme smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre som et bidrag til en aktiv og selvstendig aldring.

Deltakere: TBA

Oppsummering Maja Karoline Rynning (TØI)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger