Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvem påvirkes av økte bomtakster?

Forsker til lunsj

Hvem påvirkes av økte bomtakster?

En ny TØI-rapport presenterer en oversikt over bompengeinnkreving i Norge og dokumentasjon av et datasett med historiske bomstasjoner, takster og takstregler for perioden 2005-2021. Det er første gangen et historisk datasett over bompengesystemet er tilgjengelig i Norge.

I dette Forsker til lunsj-seminaret vil TØI-forsker Bjørn Gjerde Johansen presentere datasettet, gi oss en historisk oversikt over bompenger, og vise eksempler på hvordan datasettet kan brukes til å analysere for eksempel endringer i bompenger over tid, elbilfritaket, effekter av bompenger på bilhold, mm.

Onsdag 21. september kl. 12 i zoom. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Les mer og delta her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger