Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Er det en sammenheng mellom sirkulær økonomi og sikkerhetskultur?

Er det en sammenheng mellom sirkulær økonomi og sikkerhetskultur?

ONSDAG 9. NOVEMBER 2022 KL. 08:00–10:00 Kick-off frokostseminar: Kan systematisk forbedringsarbeid knyttet til kjørestil gi målbare gevinster på flere områder?

Sirkularitet er innført som en av Ruters nøkkelindikatorer for å nå målet om Bærekraftige byer og samfunn. Samtidig har Ruter innført krav om trafikksikkerhetsstandarden ISO:39001 i nye kontrakter. TØI skal undersøke hvordan systematisk forbedringsarbeid påvirker kjørestil og gir målbare gevinster på områder som sirkulær økonomi, trafikksikkerhetskultur, kundetilfredshet, Nullvisjonen og klima og miljø.

Dette frokostseminaret markerer starten på dette arbeidet.

Se program og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger