Du er her

CIENS Løsningspils

Kom på Kulturhuset i Oslo, eller følg med over stream når TØIs Aslak Fyhri torsdag kveld skal snakke om fenomenet elbil som symbol på forskjells-Norge, en «oss mot dem»-tankegang, og hvorfor det har blitt slik.

I tillegg får du 8 andre spennende foredrag med tema klima som kilde til konflikt - og inspirasjon - til samarbeid.

Når klimaet endres blir også tilgangen til ressurser annerledes. Det kan bety flere og større konflikter på ulike plan, men kan det også bety gode løsninger og samarbeid?

Ni klima- og miljøforskere fra CIENS-instituttene har åtte minutter hver på å fortelle om utfordringer og muligheter.

Konferansier: Assisterende forskningssjef Audun Ruud, NINA

På programmet:
1. Meteorologisk institutt: Kristine Gjesdal; «Er gode værvarsler en selvfølge?»
2. NIKU: Paloma Guzman; «Heritage in Climate Planning»
3. NINA: Helene Figari; «Urban natur under press: Grønn rettferdighet i fortettingens tidsalder»
4. TØI: Aslak Fyhri; «Elbiler: Grønt tiltak eller rød klut?»
5. CICERO: Håkon Sælen; «Hva kjennetegner motstandere av bompenger?»
6. NILU: Babak Ebrahimi; «Hvordan unngå konflikt i det grønne skiftet»
7. NIBR/OsloMet: Henrik Wiig; «Hvem eier vinden? Hvordan gi regional plan innflytelse over vindkraftkonsesjoner.»
8. NIVA: Hans Fredrik Veiteberg Braaten; «Kampen mot plasten – trenger vi flere tiltak eller mer forskning?»
9. UiO: David Jordhus-Lier; «Muligheter for klimaløsninger gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet.»

Arrangementet avsluttes med en spørsmålsrunde der alle forskerne deltar.

Les mer og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger