Du er her

  • > Hva skjer?
  • > 100 tiltak for miljøvennlig transport

100 tiltak for miljøvennlig transport

Statens vegvesen arrangerer Bylunsj om tiltakskatalog for miljø og transport tiltak.no 26. april 2022 kl. 11.30-12. Seminaret er gratis og åpent for alle i youtube.

Bli kjent med tiltak.no!

Delta her!

På nettstedet oppsummeres kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder, og er ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker å være faglig oppdatert.

Nettstedet beskriver over 100 ulike tiltak og er særlig myntet på fagfolk som jobber med transport og miljø i kommunene, men brukes også av en lang rekke andre grupper, blant annet journalister.

Tiltakskatalogen er et samarbeid mellom de viktigste forskningsmiljøene på feltet og Statens vegvesen. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Statens vegvesener den største finansielle bidragsyteren.

Ta en titt på tiltak.no

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger