Deltakere i evaluering av innfartsparkering i Fredrikstad

Takk for at du ønsker å delta i spørreundersøkelsen om innfartsparkeringsplassene i Fredrikstad. Du kommer til undersøkelsen ved å klikke på denne lenken:

https://survey.quenchtec.net/p?qif=616dc1b5-24f8-4bec-85dd-2701cfb97299&qsid=9225ec13-d8cf-4059-9eac-73efdd311b0a

 

     

Kontaktperson

Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger