Deltakere i evaluering av innfartsparkering i Fredrikstad

Takk for at du ønsker å delta i spørreundersøkelsen om innfartsparkeringsplassene i Fredrikstad. Du kommer til undersøkelsen ved å klikke på denne lenken:

https://survey.quenchtec.net/p?qif=b3943701-ab22-4d7d-9be2-c6be98a62a6f&qsid=9225ec13-d8cf-4059-9eac-73efdd311b0a

 

     

Kontaktperson

Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger