Deltakere i evaluering av innfartsparkering i Fredrikstad

Takk for at du ønsker å delta i spørreundersøkelsen om innfartsparkeringsplassene i Fredrikstad. Du kommer til undersøkelsen ved å klikke på denne lenken:

https://survey.quenchtec.net/p?qif=ccab73c8-869d-4aa6-a98f-b4d5daabf644&qsid=9225ec13-d8cf-4059-9eac-73efdd311b0a

 

        

Kontaktperson

Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger