Du er her

TØI er partner på nordisk-baltisk integrasjonsprosjekt

Nytt forskningsprosjekt skal studere hvorvidt den nordisk-baltiske integrasjonen har bidratt til å løfte økonomiene i Nord-Europa.

Selv om den regionaløkonomiske integrasjonen mellom Norden og Baltikum er kjent finnes det få studier som har analysert forholdet grundig og systematisk. I forskningsprosjektet LIFT, som TØI er en del av, skal forskerne undersøke nærmere hvordan og hvorvidt den regionaløkonomiske integrasjonen har bidratt til å løfte de regionale økonomiene. Viktige forhold man vil se nærmere på inkluderer arbeidsmarkedsintegrasjon og migrasjon, kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling, utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet, og vare- og tjenestehandel

Tettere bånd etter Sovjets fall og medlemskap i EU

Siden Sovjets fall på begynnelsen av 1990-tallet har økonomiene i Norden og Baltikum blitt stadig tettere integrert. I løpet av de påfølgende årene etablerte mange nordiske selskaper forretningsforbindelser og datterselskaper i Baltikum, og bidro til økt handel, direkte utenlandske investeringer og kunnskapsoverføringer. Den regionaløkonomiske integrasjonen i Nord-Europa ble desto tettere da de baltiske landene i 2004 ble medlem av EU og dermed også det indre europeiske arbeidsmarkedet. Dette bidro til økt migrasjon og samhandling mellom de nordiske og baltiske landene.

Dette er bakteppet for Prosjektet LIFT. Prosjektet er finansiert av den litauiske EFTA-utlysningen for forskningsmidler for de baltiske landene. Akronymet LIFT sammenfatter prosjektets fire forskningsrelaterte arbeidspakker; Labor market integration and migration (arbeidsmarkedsintegrasjon og migrasjon), Innovation spillovers and technology transfers, Foreign direct investments and capital mobility (utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet) og Trade of commodities and services (vare- og tjenestehandel).

Hva har den nordisk-baltiske integasjonen ført til?

Prosjektets arbeidshypotese er at den nordisk-baltiske integrasjonen i mange tilfeller har bidratt til å løfte de regionale økonomiene. TØI har hovedansvar for arbeidspakken som handler om utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet, men kommer til å være involvert i samtlige deler av prosjektet.

TØIs forskere vil studere hvordan handel og utenlandske direkte investeringer i Nord-Europa påvirker produktiviteten og lønnssammenpressingen i de nordeuropeiske landene. Videre planlegger TØI å undersøke hvordan ulike former for samhandling med Norden påvirker aktiviteten i reiselivet og tjenestekvaliteten for offentlige tjenester i de baltiske landene.

Forskningskonsortiet ledes av Vilnius Gediminas tekniske universitet i Litauen. Andre forskningspartnere er Universitet i Tartu i Estland, og Universitetet i Latvia og Baltisk internasjonalt senter for økonomiske politikkstudier i Latvia. I tillegg har prosjektet fem interessehaverpartnere – Eksportkreditt, Nordisk Råd, Norsk handelskammer i Latvia, Norsk-Litauisk handelskammer og Norsk-Estisk handelskammer.

TØIs kontaktperson for LIFT-prosjektet er prosjektleder Rasmus Bøgh Holmen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger