Du er her

Statistikk over godstransport på sjø

Statistikk som viser utviklingen av godstransport på sjøen er oppdatert og tilgjengelig elektronisk. 

Stykkgodsskip og konteinerskip, som er skipskategoriene som er i størst konkurranse med lastebiltransport, fraktet i 2019 totalt 25.8 millioner tonn. Det er en nedgang på 7.5 prosent sammenlignet med 2018.

Samlet ble det fraktet 201 millioner tonn på norsk område i 2019. Det er en økning på 2.6 prosent sammenlignet med året før. Av dette var 25 prosent knyttet til innenriksfart (mellom havner på fastlandet). 

Samlet transportarbeid var i 2019 på 118 millioner tonnkilometer, en økning på 1.9 prosent sammenlignet med 2018. 
Tallene inkluderer alle typer skip og varer. Skipskategorien med størst økning målt i antall tonn fraktet var bulkskip med en økning på 2.9 millioner tonn (4.8 prosent), mens man i motsatt ende finner stykkgodsskip som hadde en nedgang på 2.6 millioner tonn (11.5 prosent). 

Rapport:
Transportytelser for godsskip 2010-2019. TØI rapport: 1812/2020. Forfatter: Kjetil Haukås

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger