Du er her

Økning i transportarbeid for godsskip på norsk område

Totalt ble det fraktet 210 millioner tonn på norsk område i 2020. Det er en oppgang på 4 prosent og skyldes økning av oljeeksport.

Dette er hovedkonklusjonen i en ny TØI-rapport som presenterer hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2020. Beregningene bruker data fra SSBs havnestatistikk som baserer seg på innrapporteringer fra offentlige havner i Norge, samt noen større private havner.

Samlet ble det fraktet 210 millioner tonn på norsk område i 2020, som er en oppgang på 4 prosent sammenlignet med året før. Det er en ganske betydelig økning som i hovedsak er drevet av eksport av olje. Når det gjelder varer importert med skip til havner på fastlandet i Norge ble det importert 27.7 millioner tonn gods på skip i 2020, mot 31.1 millioner i 2019. Det er en nedgang på 11 prosent. Importen svinger mer og tallene er mindre, så dette viser et mer normalt bilde.

Godsmengden fraktet under norske flagg var på totalt 30.8 millioner tonn i 2020 og en markedsandel på 16.8 prosent, mot 17.5 prosent i 2019.

Rapport: Transportytelser for godsskip 2010-2020. TØI-rapport 1849/2021. Forfatter: Kjetil Haukås

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger