Du er her

Forskningsleder Inger Beate Hovi vant transportpris

Fagtidsskriftet Moderne Transport deler hvert år ut Moderne Transport-prisen og i år gikk den til TØIs Inger Beate Hovi.

I juryens beskrivelse står det "Moderne Transport-prisen går til den eller de som i særlig grad har utmerket seg innen fagfeltene logistikk og transport, og det har Hovi gjort i aller høyeste grad. Få, om noen, har levert mer forskningsmateriale innen godstransport de siste 20 årene".

Inger Beate Hovi har jobbet ved Transportøkonomisk Institutt siden 1991, og er blant Nordens ledende forskere på godstransport.

- Veldig gøy og svært overraskende, sier prisvinneren selv.

Under normale omstendigheter ville prisvinneren blitt utropt på det årlige arrangementet Transport & Logistikk med opp mot tusen deltakere, men i det koronapregede 2020 ble prisvinneren hyllet og vist frem digitalt.

Selve prisutdelingen foregikk under et internmøte på TØI der Hovi ble overrasket av MT-redaktør Øyvind Ludt og juryleder Eirill Bø.

Her blir Hovi overrasket med pris (video)

Moderne Transport sier videre i sin omtale av prisvinneren at hennes forskning har lagt grunnlag for avgjørelser i transport- og logistikkbransjen, at hennes forskning bidrar til mer effektiv transport og dermed til samfunnsmessige besparelser, og at den hyppig brukes av samferdselsmyndighetene.

"Inger Beate Hovi har skrevet et utall av TØI-rapporter, vitenskapelig artikler og bidratt i mange populærvitenskapelig tidsskrifter. Hun holder mange foredrag og deler raust sin kunnskap på ulike konferanser til det beste for bransjen», heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

Her kan du lese mer om Inger Beate Hovi

Prisen består av 15.000 kroner og et innrammet diplom, i tillegg til heder og ære.

Les artikkel i Samferdsel

Foto: Atle Larsson / Moderne Transport

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger