Du er her

Beste Bacheloroppgave til LIMCO-studenter

PostNords årlige pris for beste Bacheloroppgave i logistikk ble tildelt tre BI-studenter for en oppgave om fartsperre i lastebiler. Oppgaven er skrevet i samarbeid med TØI og LIMCO-prosjektet.

Bilde (fra venstre): TØI-styreleder Ole A .Hagen, prisvinner Nichlas Huseby Botten og Eirill Bø fra Handelshøyskolen BI.

 

Prisen for beste logistikkoppgave ble tildelt tre BI-studenter som har skrevet oppgaven sin i samarbeid med TØI og LIMCO-prosjektet. Nichlas Huseby Botten, Carsten Smith og Emil Grønseth Åndal studerer logistikkledelse på Handelshøyskolen BI. Prisen skulle vært utdelt på årets Transport- og Logistikk-konferanse, men ble pga Coronapandemien i stedet utdelt på et webinar i regi av PostNord.

- Formålet med oppgaven var å undersøke hvorvidt fartssperre påvirker kjøretøyets drivstofforbruk og CO2-utslipp og derav dets miljø- og kostnadseffekter, og ble utført i samarbeid med oss her på TØI, forteller forskningsleder ved avdeling for økonomiske analyser på TØI, Inger Beate Hovi.

Oppgaven bygger på data fra flåtestyringssystem, henholdsvis GPS-data, samt dagsdata om kjøredistanse og drivstofforbruk. I konklusjonen dokumenteres både besparelser og miljøeffekt.

- Man fant at besparelser knyttet til drivstofforbruk (og derav miljøeffekt) ved bruk av en fartssperre fra 90 km/t til 83 km/t ga i gjennomsnitt 2,1 liter mindre drivstoff-forbruk pr. 100 km. Dette reduserer CO2-utslippet med 5,54 kg pr. 100 km, sier Inger Beate Hovi.

Hovi skulle selv ha mottatt pris på årets konferanse, nemlig den høyt aktede Moderne Transport-prisen. Den utdelingen foregikk i et overraskelses-stunt med kollegaer på TØI forrige måned.

Les saken der Hovi blir overrasket med pris her.

Juryen besto av professor Harald Hjelle, Høyskolen i Molde, dosent Eirill Bø, Handelshøyskolen BI, Dr. Victoria Rummelhoff, PostNord, og TØIs styreleder Ole A . Hagen, PostNord.

Les mer om LIMCO-prosjektet her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger