Du er her

Forsker til lunsj spesial: Boklansering

Hvordan gjennomføre universell utforming i transportsektoren?

I høstens første Forsker til lunsj presenterte vi en ny artikkelsamling om universell utforming i transportsektoren.

Du kan se opptak av seminaret her

Pensum- og faglitteraturen om universell utforming svarer ikke godt nok på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid, og når planleggere mangler helhetlig kunnskap vil ikke løsningene som bygges holde høy nok standard.

Den nye artikkelsamlingen bidrar til bedre overordnet kunnskap om hva universell utforming og tilgjengelighet for alle innebærer, samt prinsipper for hvordan tilgjengelighet for alle kan oppnås i transportsammenheng, mht. planprosess og fysiske løsninger.

På dagens Forsker til lunsj presenterte vi utvalgte smakebiter fra artikkelsamlingen.

Agenda

 • Innledning ved redaktørene Kjersti Visnes Øksenholt og Nils Fearnley (TØI)
 • Kommentarer fra initiativtakere og finansiører:
  • Divisjonsdirektør Per Morten Lund (Statens vegvesen)
  • Seniorrådgiver Anders Eriksen (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
  • Knut Inge Fostervold (Norsk Forening for Ergonomi og Human Factors)
 • Smakebiter fra to av artiklene
  • Anja Fleten Nielsen (TØI) Universell utforming og barrierer for bruk av kollektivtransport
  • Ranja B. Sjøstrøm (Multiconsult Norge AS) Universell utforming og medvirkning i planprosesser
 • Kommentarer, spørsmål og svar

Les mer om prosjektet her!

Om Forsker til lunsj

Ca. annenhver onsdag kl. 12 arrangerer vi åpent webinar i lunsjen hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret arrangeres i zoom og varer i ca. 20-25 minutter. Arrangementet er gratis. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten og du kan delta i møteforum etter foredraget.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Seminaret filmes og legges ut på toi.no.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du delat via Skype eller benytte privat e-post og delta som vanlig.

ØNSKER DU Å MOTTA NYHETSBREV FRA TØI? MELD DEG PÅ HER

Her kan du se tidligere foredrag i serien "Forsker til lunsj":

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger